Dört Dil Becerisi ve Basamaklı Öğrenme

Dört Dil Becerisi ve Basamaklı Öğrenme

TÖMER'de dil eğitiminin tasarlanması sürecinde esas aldığımız hususların başında planlı bir dil öğretimi gelmektedir. Hedef kitlemiz olan yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere ne kadar bir süre içinde hangi materyallerle ve hangi amaçlarla öğretim yapılacağı sürecin tasarlanmasında birinci sırayı almaktadır. İkinci adımda ise dört dil becerisinin dil bilgisi dersleri ile desteklenerek eş zamanlı ve harmanlanmış bir yapıda verilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimiz dinleme, konuşma, okuma, yazma ve gramer derslerini senkronize bir şekilde alarak her beceride dengeli ve uyumlu bir gelişim göstermektedir.

Sürecin içinde ise basitten karmaşığa doğru giden bir yol belirlenmiştir. A1 seviyesinden C1 seviyesine öğrencilerimiz Türkçenin en basit yapılarından en karmaşık yapılarına kadar bütün unsurlarına vakıf olacaklardır. Dilbilgisi yapılarının öğretilmesinde ise sarmal bir yapıda öğrencilerin bütün dilbilgisi yapılarını bir tek bir tablo hâlinde görecekleri bir düzende eğitim verilecektir. Böylece yeni öğretilen yapı eskisi ile birlikte verilecek ve her öğrenme bir öncekinin üzerine bina edilerek öğrenmenin pekişmesi ve kalıcılığının sağlanması temin edilecektir.

Türkçenin öğretimi sürecinde verilen bilgilerin günlük hayata uygun olması gerekir. Öğrencilerimizin Türkiye'de otobüse binerken, Türk kültürü ile ilgili hususlarla karşılaşırken ve benzeri pek çok durumda ihtiyaçlarını giderirken anlama ve anlatma ihtiyaçlarının karşılanması için bilhassa A1 seviyesinden başlayarak bu yönde bilgilerin verilmesi esas alınmıştır. Bilgilerin kazanılmasında gerçekleştirmeyi amaçladığımız en mühim nokta ise öğrencilerin faal kılınması ve öğrenme sürecinde aktif bir rol üstlenmesidir.

Öğretme ve öğrenme sürecini gerçekleştirirken her öğrencimizin ayrı bir dünya olduğunun şuurunda olarak hareket ediyoruz. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizi geldikleri kültür yapısının ülkemizdeki temsilci ve taşıyıcısı olarak karşılayacağız. Öğrenme süreci için de unutulmamalıdır ki her öğrenci farklı birbirinden farklı yapıda öğrenir. Öğrenmenin de bu hakikat üzerine bina edilmesi gerekir. Öğrenmeyi hızlandıracak öğrenme materyallerimiz de hocalarımızın ve öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır.

Basamaklı kur sistemi, Türkiye'nin de 2009 yılında  üye olduğu Socrates programı dolayısıyla ülkemizde yaygın olarak kabul gören ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimini şekillendiren Avrupa Dil Portfolyosuna göre şekillenmektedir.