Kalite Politikası

Kalite Politikası

• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

 

• Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,

 

• Çağdaş gereksinim ve beklentileri karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekliliğinin sağlanması,

 

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek uygulanması,

 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi.