YTÜ - TÖMER
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 31 71-70 tomer@yildiz.edu.tr

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi TÖMER(Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü tarafından13 Şubat-08 Mart 2019 tarihleri arasında Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir.

Kayıt tarihleri: 03.01.2019 - 13.02.2019

 Bu program ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda bu alanda çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dersler hafta içi Çarşamba-Perşembe- Cuma günleri 17:30- 21:30 saatleri arasında Davutpaşa Kampüsü'nde Eğitim Fakültesi'nde verilecektir. (Sınıf numarası daha sonra belirtilecektir.)

Program Dersleri (Müdürlüğümüz tarafından derslerde değişiklik yapılabilir):

 

Yabancılara Türkçe Öğretimine Giriş

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tarihi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

Mültecilere Türkçe Öğretimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2 Uygulamaları

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metni

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Kullanımı

İki Dillilere Türkçe Öğretimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi

Türk Soylulara Türkçe Öğretimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Öğretim Setleri

 

BAŞVURU İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELER TÖMER OFİSİNE TESLİM EDİLMELİDİR

---- Program ücretinin yatırıldığını gösteren dekont (YTÜ personeli ve öğrencileri için 750 TL; YTÜ dışından katılmak isteyenler için 1000 TL.)

YTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü IBAN No: TR 97 000 1000 52 90 1796586 5003 (Ziraat Bankası)

Açıklama Kısmına " TÖMER Yabancılara Türkçe Sertifika Programı+ Kursiyer ismi" yazılmalıdır.

---- Kursiyer öğrenci ise (4. sınıf öğrencileri başvurabilir)  öğrenci belgesi, mezun ise diploma fotokopisi 

---- Kimlik fotokopisi

---- 1 adet vesikalık fotoğraf

ÖN KAYIT FORMU

Yatay Reklam 3