YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
 • Ögrenci

   Bu program ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda bu alanda çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin bilgi ve donanımlarını artırmak ve mesleki becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Başvuru Şartları:

Kursiyer adayı, öncelikle sitemizden ön kayıt yaptırmalıdır. Programa katılım için bir bölüm şartı getirilmemiştir. Programın başlangıç tarihi ve kursiyerlerin ödemelerini yapmaları için verilecek tarih aralığı ve getirilmesi gereken evraklar  daha sonra ilan edilecektir .

Program ücreti 1000 TL olup, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı olanlar için 750 TL dir.

Program İçeriği:

 • Yabancılara Türkçe Öğretimine Giriş
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi Tarihi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlkeler
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi
 • Mültecilere Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web 2 Uygulamaları
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Avrupa Ortak Başvuru Metni
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Kullanımı
 • İki Dillilere Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi
 • Türk Soylulara Türkçe Öğretimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Öğretim Setleri

 

Programın Süresi:

60 Saat( 10 saat uygulama,50 saat örgün eğitim)

Eğitmenler:

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı

Doç. Dr. M. Eyyüp Sallabaş

Doç. Dr. Celile Eren Ökten

Doç. Dr. Ahmet Başal

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı

Yrd. Doç. Dr. Talat Aytan

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş

Öğr. Gör. Ferda İlerten

Araş. Gör. Selim Tiryakiol

Uzman Gökhan Açıkel

KURSA KAYIT OL

ADINIZ ve SOYADINIZ
TELEFON
E-POSTA ADRESİNİZ

HABERLER ve DUYURULAR