Yönetim

Yönetim

                                                                                                       

Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ                                                               Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN                                                   Dr.Öğr.Üyesi Cevdet ŞANLI

     TÖMER Müdürü                                                                                  TÖMER Müdür Yardımcısı                                                       TÖMER Müdür Yardımcısı

                                                                                                                                                      

 

Kıymetli Yıldız TÖMER Öğrencileri,

Türkiye 21. yüzyılda sadece Türkiye’den ve Türkiye’nin sınırlarından ibaret bir ülke değil, geniş hinterlandı ile izah edilebilecek beynelmilel coğrafyanın kültürde, dilde ve tarihte limanı hâline gelmiştir.

TÖMER’lerin 21. yüzyılın Türkiye’sinde yüklendiği misyon ise sadece kuru bir dil öğretimi olmanın ötesinde Türk kültürünün ve tarihten bugüne gelen değerlerinin tanıtılmasını da ihtiva etmektedir. Bu sebeple sizleri Türk ve Türkçe kavramlarının dairesine giren dünyayı tanımaya çağırıyor ve TÖMER’de geçireceğiniz bir yılla Türkçenin olduğu her alanda varlık gösteren sosyal, iktisadi ve ilmi sahanın anahtarlarını elde etmiş olacaksınız.

Kurulduğumuz günden bu yana Yıldız Teknik Üniversitesinde alanında uzman hocalarımız tarafından verilen derslerle eğitimlerimiz sürdürülmektedir. Basamaklı kur sisteminin uygulandığı süreçte A1, A2, B1, B2 ve C1 kurlarından oluşan beş basamakta öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Eğitim politikamızın temeli ise Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi sürecini belirleyen Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına dayanmaktadır. Avrupa Dillerinde ortak bir standart, ortak kriterler ve buna dayalı öğretim araçları geliştirme amacı neticesinde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı oluşturulmuştur. Avrupa Dil Portfolyosu geliştirilmiştir. Türkiye’de 2000 yılında üye olduğu Socrates programı ile bu çerçevede dil öğretimini benimsemiştir.

Eğitim süreci boyunca Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan Atölye Kulübümüz tarafından düzenlenecek Türk kültürünün ve Türkiye’nin tanıtılacağı geziler, Kültür Günleri organizasyonumuz, sinema günlerimiz, Düşünce Atölyesi faaliyetimiz ve mezuniyet faaliyetlerimiz gibi çok sayıda etkinliğimiz sizlerle olacak.

Sizleri de bu keyifli yolculukta ortak noktamız Türkçe ile aramızda görmek dileğiyle…

Doç. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ

Yıldız TÖMER Müdürü