YTÜ - TÖMER
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 31-70 tomer@yildiz.edu.tr/ sertifikatomer@yildiz.edu.tr

İdari Personel

Fatma Betül İnal (Bilgisayar İşletmeni)
Esra Somun (Hizmetli)