YTÜ - TÖMER
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 31-70 tomer@yildiz.edu.tr/ sertifikatomer@yildiz.edu.tr

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI
Yatay Reklam 2