YTÜ - TÖMER
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

+90 212 383 31-70 tomer@yildiz.edu.tr/ sertifikatomer@yildiz.edu.tr

Kalite

Kalite Politikası

• ISO 9001 standardını karşılayacak şekilde dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam kaliteyi esas alarak, birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu içerisinde, toplum ve çevreye duyarlı olarak misyonumuzun gerçekleştirilmesi,

• Çağdaş gereksinim ve beklentileri karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve hizmet süreçlerimizin değişim ve gelişiminin sürekliliğinin sağlanması,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek uygulanması,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi.